Blog illustration

BLOG

Lees hier over de meest recente ontwikkelingen bij BasisPoint

Interactief Beleggingen & Risico Dashboard voor Nederlandse Pensioenfondsen en Institutionele Beleggers

2021-06-04
Demo Portal
Oege Pennin
Oege Pennin
Partner bij BasisPoint

BasisPoint dashboards als basis voor portefeuille- en risicomanagement.

BasisPoint portefeuille- en risicomanagement dashboards zijn op maat gemaakt en afgestemd op de beleggingsportefeuilles en risicomanagementprincipes die onze klant hanteert. Daarmee zijn onze dashboards bij uitstek geschikt om te dienen als rapportage voor de verschillende beleggings- en risicomanagement-committees van pensioenfondsen of institutionele beleggers. Tegelijkertijd is er de mogelijkheid om dashboards meer specifiek voor investment- of risico managers in te richten en op een frequentere basis (dag/week/maand) te gebruiken.

De interactieve dashboards, waar op een gebruiksvriendelijke manier ook tekst is toe te voegen door de gebruiker, kunnen vernieuwende inzichten bieden omdat BasisPoint ook op beleggings- en risicomanagement vlak tot in detail met de klant kan meedenken. Daarnaast worden de rapportages gecreëerd in een geautomatiseerde en geteste omgeving waardoor de informatie snel, tijdig en betrouwbaar is voor de klant. Hiermee kunnen de dashboards een mooi en vooruitstrevend alternatief zijn voor bestaande rapportage- en/of calculatie-infrastructuur. De gebruiker is daarmee op inhoud en ook op proces volledig in control.

Beleggingen & Risico dashboard voor Nederlandse Pensioenfondsen en Institutionele beleggers

Om de mogelijkheden en oplossingen door middel van dashboards tastbaar te maken hebben wij vrijblijvend een voorbeeld dashboard gericht op Nederlandse pensioenfondsen en andere institutionele beleggers beschikbaar gemaakt in de BasisPoint demo portal. Hierin komen specifieke overzichten, inzichten, calculaties en ratios terug die voor pensioenfondsen van belang zijn. Zo wordt er inzicht gegeven in de manier waarop de dekkingsgraden kunnen worden gerapporteerd en ook de beleggingsportefeuille overzichtelijk kan worden weergegeven, tezamen met limieten en bandbreedtes (verkeerslichten overzicht door middel van kleuren). Ook zijn er pagina’s in het dashboard die inzicht geven in de renteafdekking van een pensioenfonds, zowel op basis van de UFR als op basis van de swapcurve, de performance(effectiviteit) van die renteafdekking over verschillende risico typen (rente, spread en tijd) en horizons (maand, kwartaal of jaar). Verder wordt de afdekking van vreemde valuta exposure en het Vereist Eigen Vermogen weergeven, alles op een interactieve manier en zowel op hoofdlijnen als op detailniveau per beleggingstitel of tegenpartij (drill down). Tot slot zijn er pagina’s die subportefeuilles per beleggingscategorie (staatsobligaties, credits en aandelen) inzichtelijk maken, zoals bijvoorbeeld per vermogensbeheermandaat, sector of rating.

Interactief Beleggingen & Risico Dashboard

Demo portal als overkoepelend voorbeeld voor op maat gemaakte portals voor institutionele beleggers

Niet alleen onze dashboards zijn op maat gemaakt maar dat geldt ook voor de portal die wij leveren, waarop dashboards en eventuele andere applicaties zoals berekeningstools voor onze klant beschikbaar zijn. Zo kan de gebruiker zelf kiezen welke dashboards, rapportages en applicaties (zoals bijvoorbeeld UFR en/of renterisico calculatietool) er beschikbaar moeten zijn en zijn deze allemaal in één centrale rapportage- en calculatie-omgeving beschikbaar. Om ook dit principe tastbaar te maken voor onze klanten hebben wij de BasisPoint demo portal vrijblijvend beschikbaar gemaakt.

Via het demo portal zullen wij regelmatig (onderdelen van) onze dienstverlening en recente kennis- en software-ontwikkelingen vrijstellen voor gebruik van geïnteresseerden.

Over BasisPoint

BasisPoint levert op maat gemaakte dashboards, analyses en applicaties voor professionele en institutionele beleggers. Dat doen wij op basis van expertise in zowel (quantitative) finance, investments, risk management, data analyse als programmeren en een brede ervaring binnen de financiële sector.

Wij bieden oplossingen op een interactieve, gebruiksvriendelijk en geautomatiseerde manier aan. Daarbij levert BasisPoint haar gebruikers oplossingen van een hoogwaardige kwaliteit, dit bevordert het verkrijgen van inzichten en control over de beleggingsportefeuille en/of risico’s. De geleverde kwaliteit gaat gepaard met robuustheid, snelheid en tijdigheid van de geautomatiseerde processen. Dit maakt dat de gebruiker zowel op inhoud als op proces volledig in control is.

Onze dashboards worden op maat gemaakt en afgestemd op de wensen van de gebruiker. Het interactieve dashboard verschaft inzichten voor zowel bestuurders als specialisten, omdat onze interactieve dashboards zowel op hoofdlijnen als op detailniveau informatie verschaffen over beleggingen en risico’s. Deze inzichten zijn altijd afgestemd en in lijn met de specifiek door de gebruiker ingerichte portefeuille- en risicomanagementrichtlijnen zoals bijvoorbeeld streefgewichten voor beleggingscategorieën en risicolimieten.

BasisPoint bestaat uit een multidisciplinair team van finance professionals. Ervaren genoeg om een heldere visie te hebben, jong genoeg om met frisse en vernieuwende ideeën positieve veranderingen teweeg te brengen. Daarbij hebben we specifieke kennis van financiële markten en producten, de pensioensector, investeringsfondsen, custodians en programmeren. We zijn veelvuldig blootgesteld aan uitdagingen in de financiële sector met betrekking tot dataprocessen, analyses, calculaties, beleggingen- en risicorapportages. Deze bagage zorgt ervoor dat we bij BasisPoint objectieve analyses en calculaties kunnen leveren voor onze gebruikers. De berekeningen en inzichten die worden geleverd zijn daardoor zo onafhankelijk als bij een custodian maar met het kennis- en detailniveau van een vermogensbeheerder. Onze kennis en ervaring in de financiële markt en het bedienen van institutionele beleggers, in het bijzonder Nederlandse pensioenfondsen, zorgt ervoor dat wij onze oplossingen volledig op maat kunnen maken.